درباره ما


 
 
 
شركت مهندسين مشاورصنعت و مديريت پويا در سال 1379 تحت شماره 171993 تهران به ثبت رسيده است .
شركت محور تلاش خود را بيشتر به مشاوره واجراي پروژه هاي صنعتي ، بررسي هاي راهبردي واقتصادي ، طرحهاي تحقيقاتي، تهیه گزارش و دفترچه IPI ، مشاور ساخت داخل ماشین آلات راهسازی و خودرو ، خدمات فني و مهندسي ، سيستمهاي مديريتي تهيه نرم افزارهاي کاربردي و پشتيبانيهاي سخت افزاري و شبکه اي قرار داده است. 
با توجه به استراتژيهاي شرکت و رويكرد پروژه اي در ارائه خدمات ، شرکت مهندسين مشاورصنعت و مديريت پويا علاوه بر پرسنل خود در مواقع لزوم به منظور اجراي پروژه ها از نيروهاي متخصص خارج از شركت نيز استفاده مي نمايد.